Design af Iterative Modtagere via Approksimative Bayesiansk Inferens

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Peter Bjørn Jørgensen
4. semester, Wireless Communication (Elitestudie), Kandidat (Kandidatuddannelse)
I dette speciale udvikles en ny iterativ algoritme til modtagelse af `orthogonal frequency division multiplexing' radiosignaler som udnytter scenariet hvor kanalens impulsrespons består af nogle få dominerende komponenter. Estimering af denne type kanal formuleres som et komprimeret signalbehandlingsproblem. Vha. den bayesianske metode integreres problemet med modtagerens andre opgaver via en faktorgrafrepræsentation af hele systemet. En hierarkisk a priori sandsynlighedsfordeling pålægges kanalens impulsrespons. Den iterative algoritme udledes analytisk ved anvendelse af en kombinationen af `belief propagation' og `mean field' metoderne på denne faktorgraf, hvorved estimering af kanalen og dekodning foretages som en samlet opgave.

Simuleringer viser at den udviklede algoritme opnår lavere bitfejlrate end en tilsvarende modtager baseret på en robust antagelse om kanalen, men som ikke udnytter at kanalens impulsrespons kan beskrives vha. få dominerende komponenter. Derudover undersøges to metoder til reducering af algoritmernes beregningskompleksitet: 1) modifikation af den iterative algoritme således kun en del af data informationen anvendes til estimering af kanalen 2) gruppering af kanalvariablerne i faktorgrafen i vektorer af en bestemt størrelse. Den sidstnævnte metode giver ikke anledning til højere bitfejlrate for udviklede modtager, mens modtagerens beregningskompleksitet reduceres markant.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato6 jun. 2013
Antal sider100
Ekstern samarbejdspartnerRenesas Mobile
Lars Christensen lars.christensen@renesasmobile.com
Anden
ID: 77300267