• Alexander Løchte Nielsen
  • Niels William Porsborg
4. semester, Informationsvidenskab (cand.it.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Formål Dette studie undersøger, hvordan en smartphoneapplikation, der støtter unge mennesker med leddegigt i deres konsultationer med reumatologer, kan udvikles. Metoder Studiet er udført som et participatorisk designstudie, med unge mennesker med leddegigt som deltagere i designteamet. Undersøgelsesdesignet bygger på følgende kvalitative undersøgelsesmetoder: Fokusgruppeinterview, kontekstuelle undersøgelser, etnografiske observationer, designworkshop og kollaborative evalueringer. Anden del af designteamet inkluderede to reumatologer. Undersøgelsesdesignet bestod i denne fase af semi-strukturerede interviews og kollaborative evalueringer. Tilsammen styrker dette brede undersøgelsesdesign muligheden for at afdække systemkrav fra alle involverede interessenter. Resultater Unge mennesker med leddegigt er påvirket af deres sygdom i næsten alle aspekter af deres liv. Undersøgelsen af relationen mellem unge mennesker med leddegigt og deres reumatologer viste, at der er et stort potentiale for at forbedre udbyttet af denne Reumatologer har meget kort tid til hver konsultation, og er derfor meget tilbageholdende med at inddrage for mange udefrakommende, tidskrævende faktorer. Derfor er det afgørende for udviklingen af en smartphoneapplikation, der skal bringes i spil i konsultationer, at den tager højde for lægernes tidsbegrænsning, ved at tilbyde informationer, der er overskuelige og genkendelige. Konklusion Studiet konkluderer at en smartphoneapplikation udviklet til unge med leddegigt kan styrke patient empowerment. For at udvikle en smartphoneapplikation, der kan støtte unge med leddegigt i deres konsultationer, er det afgørende at både de unge og reumatologerne bliver inddraget i udviklingsarbejdet, for at applikationen kan blive anerkendt af begge parter. For at smartphoneapplikationen kan præsentere kvalitetsdata, kræves det at indtastningsmulighederne foregår i et lineært forløb. Det lineære forløb øger også brugernes tilskyndelse til at bruge smartphone-applikationen. Data præsenteret på smartphoneapplikationen skal præsenteres simpelt og indeholde genkendelige værdier, før reumatologer vil tage den til sig i den allerede eksisterende praksis i konsultationen.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato1 jun. 2015
Antal sider122
Ekstern samarbejdspartnerdaman
Daman Andreas Dam andreas.dam@daman.dk
Anden
ID: 213338950