• Dennis Achton Nielsen
  • Lasse Christiansen
4. semester, Nanobioteknologi (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Det primære mål med dette afgangsprojekt har været at påføre en anti-fouling polymerfilm på overfladen af et membranfilter.
Polyethylen glykol (PEG) blev valgt som anti-fouling materiale, hvilket var baseret på kriterier for at kunne modstå adsorption af proteiner. En overflade-initieret, anionisk, ring-åbnings polymerisering af glycidol blev valgt som polymeriseringsprocedure baseret på generel polymerkemi, samt artiklen af Khan m.fl.
Polymeriseringsproceduren blev først afprøvet på SiO2 overflader og blev efterfølgende overført til safir substrater og membranfiltre med succes.
Anti-fouling egenskaberne blev testet i blindgyde filtrering af proteinopløsninger, samt ved filtrering af kunstigt søvand i en tværstrøms opstilling. Det viste sig i begge eksperimentelle serier, at PEG filmen forbedrede anti-fouling egenskaberne af de behandlede filtre sammenlignet med referencefiltrene.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato31 maj 2012
ID: 63473774