Den smarte IKT aftale: Et digitalt og dynamisk aftalesystem

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Mikkel Vangsgaard
  • Martin Klüver Hansen
4. semester, Bygningsinformatik (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne rapport har til formål at undersøge, hvordan der skabes bedre aftaleforhold gennem digitalisering. Aftaleforhold fungerer generelt i byggebranchen som en række omfattende dokumenter fra flere forskellige instanser i branchen.
Med indførelsen og udbredelsen af IKT i byggebranchen bliver mulighederne større og større indenfor automatiserede og digitale arbejdsgange der støtter byggeprocessen.
Tanken er at samle de i dag adskilte aftalegrundlag i samme værktøj og bruge det som styringsredskab på tværs af grænseflader og aktører i byggebranchen. Ved at samle de forskellige parametre som skal danne IKT-aftalegrundlaget, i en digital og overskuelig brugergrænseflade, kan vi skabe den symbiose som et digitalt værktøj vil kunne bidrage med i byggeprojekter. Løsningen vil udspringe af en IT-forundersøgelse der har til formål at afklare de omgivelser og det miljø en sådan ”smart IKT-aftale” skal kunne fungere i. Den kigger desuden bredt på byggebranchen, nationalt og internationalt, for at finde tendenser der kunne påvirke ”den smarte IKT-aftale” i positiv retning. Heri ligger en afklaring af de interessenter, organisationer og den lovgivning der omgiver og befinder sig i byggebranchen.
Projektet bygger på BIM metodikken og den gavnlige virkning den kan have på byggebranchen, indforstået at den bruges med omtanke. Det er netop det der sigtes efter i dette projekt, det at det skal være en gennemtænkt og velovervejet løsning. Ved at digitalisere aftalegrundlaget dannes der en række muligheder for kvalitetssikring af byggeriets data. Dette sker b.la. gennem parametri, erfaringsopsamling, gennemsigtige leverancer og honoreringer samt en bedre forståelse og overblik af processen.
Projektet har lagt stor vægt på at lave balance mellem teori og praktik. Der er derfor under hele projektperioden holdt kontakt med erhvervslivet og flere forskellige brancheorganisationer gennem flere aktører med så stor diversitet som muligt. På den måde er der sket en kortlægning af nuværende arbejdspraksis og rationalerne herfor med højest mulige validitet. Det er dette grundlag der skal afspejles i løsningen i projektet, der vil udgøre “den smarte IKT-aftale”.
Projektet bygger metodemæssigt på en blanding af Contextual Design og IT-forundersøgelsesmetoden MUST. Løsninger vil sidst i projektet blive effektueret gennem et løsningsafsnittet ”fornyelsesfasen” jf. MUST metoden. Løsningen består af en her og nu løsning, derudover er der en anden løsning der betinger en udvikling af de omkringliggende forhold til “den smarte IKT-aftale”. Der er desuden givet forslag til en efterfølgende implementering og succesfuld færdigudvikling af systemet gennem konklusion.
SprogDansk
Udgivelsesdato13 jan. 2012
Antal sider109
ID: 58820821