Den Regionale Udviklingsplan: Muligheder og vilkår for forankring

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Lars Gilje
  • Anne Mette Kjær Nielsen
  • Anders Josefsen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Med de nye regioner blev der indført en ny plantype, “Den regionale udviklingsplan”. Denne plan er omtalt som en “strategiplan”, men hvad indebærer det, og hvilke muligheder og vilkår er der for forankring af denne plan? Det er noget af det, denne rapport vil løfte sløret for. Rapporten bygger på et casestudie af Region Nord- og Midtjylland, samt Dansk Byplanlaboratoriums seminar, afholdt april 2007, omhandlende “Visionære regionale udviklingsplaner”. Casestudiet opdeles i tre analyser, hvor 1. del omhandler organiseringen, strukturen og processen for de to regioner. 2. del omhandler en analyse af praksis i regionerne byggende på interviews af relevante aktører, der er involveret med arbejdet omkring de regionale udviklingsplaner. Det styrende i denne del vil være parametre fremkommet gennem casestudiet. Det drejer sig om forandring, erkendelse, magt og roller, tillid, netværksdannelser og samspil, dialog og processer samt ejerskab og forankring. Gennem de første 2 analyser opnår projektgruppen indsigt i vilkår og muligheder for forankring af de regionale udviklingsplaner. I 3. del af analysen vil teorier på området hjælpe til at forklare de fremkomne synspunkter opnået gennem del 1 og 2. Der vil blive foretaget en diskussion på baggrund af de to første delanalyser, og der vil blive efterspurgt hjælp i teorierne. På baggrund af projektets analyser kan det konkluderes, at paradigmeskiftet indenfor planområdet afspejler den generelle samfundsudvikling med nedbrydelse af hierarkier og oprettelse af netværk. Qua denne udvikling skal arbejdet og processen med den regionale udviklingsplan ses som en nytænkning indenfor planområdet, hvor netværksdannelse mellem forskellige aktører er en måde at løse fremtidens planlægningsudfordringer på i fællesskab. For at den regionale planlægning kan blive helhedsorienteret, er det vigtigt, at der opnås konsensus igennem arbejdet med den regionale udviklingsplan, da denne plan skal danne inspiration til en sammenhængende planlægning, der senere skal forplante sig i den kommunale planlægning. Mulighederne for forankringen af RUP´en har igennem projektets casestudie vist sig at være mulige, hvis processen tilrettelægges hensigtsmæssigt. Hermed menes, at det er vigtigt, at der eksempelvis tages højde for, at der skal nedbrydes barrierer, oprettes tillid, igangsættes dialog og opnås erkendelse af, at tingene er anderledes end hidtil og nye tider er på vej.
SprogDansk
Udgivelsesdato2007
Antal sider124
Udgivende institutionInstititut for samfundsudvikling og planlægning, Aalborg Universitet
ID: 10604400