Den lille socialreform og de socialpolitiske strategier fra 1956 til 1961

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Trine Buchhave
4. semester, Historie, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Specialet omhandler den danske velfærdsstat og de sociale reformer fra 1956 til 1961. Forsorgsloven fra 1961 er omdrejningsaksen i undersøgelsen, og det er derfor de politiske bevæggrunde for at vedtage reformen, som belyses. Udgangspunktet for undersøgelsen er folkepensionsreformen i 1956, som karakteriseres som et politisk nybrud. Reformen blev vedtaget med et bredt forlig, som medførte, at nogle partiers socialpolitik ændredes radikalt. Spørgsmålet er derfor om det var fastholdelsen af denne konsensus, som dannede grundlag for den efterfølgende lovgivning i socialpolitikken og frem til forsorgsloven i 1961. På baggrund af undersøgelsen kan det konkluderes, at forsorgsloven blev vedtaget på grund af den politiske konsensus omkring det sociale medborgerskab, som fortsatte frem til 1961. Det var således i denne periode, at grundstenene til den demokratiske velfærdsstat blev lagt.
SprogDansk
Udgivelsesdato2005
Antal sider107
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6140529