Den lærende som didaktisk designer

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Hans Henrik Johansen
  • Anni Pilgaard Christiansen
  • Jens Stig Olsen
Dette projekt undersøger, hvilke faktorer, der har en væsentlig indvirkning på undervisning, hvor den lærende er sin egen didaktiske designer. De underliggende data, der fører til at besvare de centrale emner i dette projekt er fremkommet ved hjælp af empiriske undersøgelser samt via et multi-casestudie med tre forskellige cases i tre forskellige undervisningsmiljøer. Det konkluderes, at den grundlæggende mening med læreprocessen bør være klar for den lærende og muligheder for forskellige typer af stilladsering skal være til stede. I denne sammenhæng har lærerens overordnede ansvar for planlægning af læringsmiljøet en signifikant betydning, samt tilgængeligheden af ​​bruge af IKT.
Projektet fremkommer med et fremtidsscenarie, som er en low-fi prototype, udtrykt gennem 11 "visiones futura ', som indeholder en række udsagn om undervisning, læring og uddannelse.
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jun. 2013
Antal sider173
ID: 77190189