Den industrielle symbioses koordinerende organ

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Martin Freiberg
Den industrielle symbiose, hvor industrier etablerer et indbyrdes afhængighedsforhold omkring udveksling af affaldsstoffer, har siden begrebets opståen i 1990’erne været kendt for sine mangfoldige fordele. På trods af dette, så kendetegnes den industrielle symbiose ved en praktisk talt manglende implementering. En af forklaringerne, på den manglende implementering, er i litteraturen beskrevet som fraværet af et koordinerende organ, der kan katalysere processen med etableringen, men også driften af den industri-elle symbiose. I dansk kontekst er betydningen af et symbiosekoordinerende organ alene beskrevet i begrænset omfang. En nærmere analyse af det koordinerende organs betyd-ning for etablering og driften af den industrielle symbiose i Danmark er derfor interes-sant. Nærværende speciale fokuserer på det koordinerende organs betydning for etableringen og driften af den industrielle symbiose i de to havnebyer Hanstholm og Hirtshals. Med udgangspunkt i to mulige koordinerende organer ’Havneforum’ og ’Hirtshals Havn’, prø-ves disse mod en række karakteristika ved et symbiosekoordinerende organs arbejde. Specialet finder, at de koordinerende organer har været uden betydning for etableringen af projekter omkring den industrielle symbiose i de to havnebyer. For etableringen og driften af fremtidige symbioseprojekter findes der i Hanstholm et stort organisatorisk po-tentiale i egenskab af Hanstholm Havneforum. For Hirtshals vedkommende, så fejler Hirtshals Havn på alle områder, der relaterer sig til et symbiosekoordinerende organs ar-bejde med den industrielle symbiose. Hirtshals Havn kan derfor ikke ses som et koordi-nerende organ for den industrielle symbiose i Hirtshals.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider81
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 14038282