Den Grønne Oase - En transformation af Hals Havn

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Camilla Nielsen
4. semester, Urbant Design (cand.polyt)., Kandidat (Kandidatuddannelse)
Hals by, er i gang med at danne en byudviklingsplan, for at skabe en fælles vision og retning for byens udvikling. Dette speciale, giver et udkast til Hals Havn, hvor det er blevet undersøgt, hvilken effekt arkitektur har på mennesker, og i den forbindelse blive lavet et designforslag til, hvordan Hals Havn kan bidrage til byudviklingen. Designet har taget højde for den i menneskelige skala, hvor der er inkorporeret bebyggelse og rekreative områder, som tillader ophold i længere tid.
Havnens infrastruktur er en stor udfordring for de forskellige brugere i form af erhvervsliv, men også beboerne og turister har udfordringer med det, så projektet har taget højde for disse problematikker herunder Shared Space, parkering, veje i forbindelse med ny bebyggelse, sti til den eksisterende golfbane, samt eventuel bedre vejnet for cyklister.
SprogDansk
Udgivelsesdato18 maj 2017
Antal sider181
ID: 257747646