• Thi Merite Le
4. semester, Sociologi (cand.scient.soc), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Formålet med specialet er at undersøge medarbejderes tiltrækning til den civile sektor, samt hvilke faktorer der kan fastholde medarbejderen eller føre til et jobskifte.

Specialet er et casestudie af to forskellige cases. Det empiriske materiale er frembragt af 7-9 jobannoncer fra den civile, private og offentlige sektor, 1 ekspertinterview og 11 medarbejder interviews med nuværende og tidligere ansatte.

Den teoretiske ramme indebærer to teorier. Den ene er nonprofit public service motivation, der forklarer individets motivation på baggrund af at gøre noget godt, og bidrager til at forstå tiltrækningsmekanismer. Den anden teori er person-organization fit eller misfit, der handler om et match eller mismatch mellem organisationen og medarbejderen. Teorien belyser fastholdelses og forladelses mekanismer.

Specialets vigtigste analytiske fund er, at store organisationer i den civile sektor med en stabil indtægtskilde har bedre arbejdsvilkår og forudsætninger for medarbejderens arbejdsmiljø end mellemstore og små organisationer med ustabile indtægtskilder. Specialet konkluderer, at tiltrækningsmekanismer i den civile sektor primært handler om sag og værdi, og det er hovedsageligt også det, som fastholder medarbejderne. Faktorer som leder til et jobskifte er: arbejdspres og stress, varetagelse af for mange arbejdsopgaver og dermed mangle på opfyldelse af faglig ambition samt en værdiuoverensstemmelse mellem på den ene side sagen og på den anden side vækst og økonomi.
SprogDansk
Udgivelsesdato15 aug. 2020
Antal sider79
Ekstern samarbejdspartnerIngerfair
no name vbn@aub.aau.dk
Anden
DGI
no name vbn@aub.aau.dk
Anden
Økologisk Landsforening
no name vbn@aub.aau.dk
Anden
ID: 338093684