Den Gode Relation: Et speciale om Kriminalforsorgens mentorordning

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Sussie Jessen
  • Rebekka Bach Dam Trige
4. semester, Kriminologi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Tak for venlig deltagelse til Kriminalforsorgen, KiF i midt- og nordjylland, mentorer og mentees for at have gjort dette speciale muligt.


Specialets fokus er, at nærme en forståelse for hvilke bagvedliggende faktorer, der har betydning for et vellykket mentorforløb hos Kriminalforsorgen. Dette gøres ud fra et empirisk datamateriale af 11 interviews med mentees og mentorer. Ud fra disse individuelle interviews trækkes fire fællestræk, som alle nævner indgår i et vellykket mentorforløb:
-Relation
-Udvikling
-Stabilitet
-Respekt
Den kompleksitet der forekommer ved Kriminalforsorgens mentorordning er samlet i disse fire nøgleord og danner rammen for analysen. Ved brugen af Social Support, Control Theory, Social Learning og Stigma, finder vi frem til at det helt essentielle for et vellykket mentorforløb er dynamikken mellem mentor og mentee. Herigennem opnås der at få indsigt samt forståelse for mentees udvikling samt elementerne der er med til skabe denne. Denne udvikling anskueliggøres ud fra mentees egen udtalelser vedrørende hans fortid, nutid og fremtid. Blandt andet har et fællestræk fra de interviewede mentees været manglende stabilitet under opvækst, hvilket er et element der ligeledes skabes ved hjælp af støtte, kontrol og læring fra mentoren. Det teoretiske fundament for specielet kommer ligeledes til udtryk ved, at mentoren lærer og støtter mentee mod en kriminalitetsfri hverdag, hvorigennem en struktureret hverdag skabes. Ligeledes ses det hvorledes mentor skaber en essentiel udvikling ved mentee, ved at ændre mentees tankemønster – her ved at se samme problemstilling ud fra flere perspektiver.
Ud fra de fire fællestræk, ses det hvorledes en relation mellem mentee og mentor skabes gennem gensidig respekt og humor. Dog er denne relation kun vellykket hvis sammensætningen af mentee og mentoren er i overensstemmelse – de skal kunne forstå hinanden, hvorigennem en fælles forståelse opnås for deres dynamiske samspil.
Et mentorforløb forekommer således vellykket grundet en dynamisk relation imellem mentor og mentee, hvorved der i specialet findes belæg for at relationen forekommer ved et godt match af mentor og mentee.
SprogDansk
Udgivelsesdato5 aug. 2015
Antal sider139
Ekstern samarbejdspartnerKriminalforsorgen
Helle Hollænder Helle.Hollaender@kriminalforsorgen.dk
Anden
ID: 216979180