• Per Høberg
  • Christian Ydesen
4. semester, Historie, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Specialet "Den evangeliske kirke og statsmagten i DDR - Et spændringsfelt mellem konflikt og samarbejde" behandler forholdet mellem institutionerne stat og kirke i DDR med særligt fokus på perioden 1958-78. Ambitionen med specialet er at skabe en brugbar forståelsesramme netop dette forhold i relation til den tyske Vergangenheitsbewältigung, og således behandler specialet både den karakteristiske Landeskirkestruktur og kirkens organisatoriske udvikling såvel som statens ideologiske og historiske fundament. Specialet indeholder en grundig redegørelse og diskussion for grundlæggende forhold i perioden 1945-58, og dernæst en analyse på fire felter indenfor fokusperioden (1958-78). Således behandles et teologisk/ideologisk, et økonomisk, et juridisk og et realpolitisk analysefelt, som til slut samles i en syntese, der søger at samle trådene til en mere holistisk analyse af stat-kirke forholdet i DDR, som det udviklede sig i hele perioden. Specialet blev ved eksamen bedømt med karakteren 13.
SprogDansk
Udgivelsesdato2007
Antal sider155
Udgivende institutionInstitut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold
ID: 6766546