Decentral magasinering med dynamisk styring

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Johan Harkjær Kristensen
4. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne rapport omhandler en analyse af decentral magasinering i Virum. Decentral magasinering består af en regnvandstank som opsamler regnvand fra et tagareal samt en pumpe som kan pumpe vandet fra regnvandstanken til kloakken. Det opmagasinerede vand kan bruges til husholdningsbrug, hvor det kan anvendes til toiletskyld, bilvask, tøjvask og lignende. Hvis tanken bliver fyldt med regnvand, løber vandet videre til kloakken. Ved at lave en forecast, som fortæller hvor meget det vil regne inden for de næste 2, 12 eller 24 timer, kan det forudsiges hvor meget regnvand som skal kunne være i tanken. Hvis dette udnyttes aktivt, skal den mængde vand som eventuelt er i overskud ved en fremtidig regnhændelse, pumpes til kloaksystmet før regnhændelsen indtræder. Dette vil frigive kapacitet i afløbsystemet under regnhændelsen. Forudsigelsen og styring af pumpen heraf kaldes udløbsstrategier. Der er i denne rapport undersøgt tre udløbsstrategier. Endvidere er det også analyseret, hvor stor en del af forbrugerens forbrug som kan erstattes med drikkevand med og uden brug af styringsstrategier. Formålet med disse analyser er at undersøge, om der kan konstrueres en styringsstrategi som tilgodeser både afløbssystemet og forbrugeren.
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2013
Antal sider86
Ekstern samarbejdspartnerNIRAS A/S
Jakob Badsberg Larsen jla@niras.dk
Anden
ID: 76996559