• Louise Møller Andersen
4. semester, Oplevelsesdesign (cand.it.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette speciale i Oplevelsesdesign omhandler natur og mere specifikt naturoplevelser. Formålet er at undersøge, hvordan den varierede natur ved Panoramaruten, en smuk vandresti ved Mariager Fjord i Danmark, kan formidles digitalt. Endvidere er der fokus på, hvilken kontekst, formidlingsmedie og eventuel forbruger, der er relevant for konceptet. Destination Himmerland, en turismeorganisation i Vesthimmerland og Mariager Fjord, er casepartner for specialet.
Herudover udgør forskning om natur og naturoplevelser i forbindelse med teknologi et grundlæggende vidensgrundlag for specialet. Ydermere udgør empirisk forskning i form af feltarbejde og observation af især Panoramaruten en væsentlig del af specialet. Den empiriske forskning er i kombination med teori om Pervasive Games, Visual Interface Design, Gamification og Teori om smartteknologier og forskellige perspektiver for naturoplevelsen relevant for udvikling af konceptet. Ved at bruge resultater fra den empiriske forskning og definitioner og termer fra teorierne, var det muligt at nå en designløsning.
I konceptudviklingsfasen blev Brainstorming brugt som metode til at udforske forskellige konceptideer og dating for par i en datingkontekst blev valgt som den bedste løsning. Den mobile applikationsplatform var den mest optimale formidlingsløsning til konteksten. Derfor blev en low-fidelity prototype fremstillet i et prototyping-program kaldet Axure med teori fra Pervasive Games, Visual Interface Design, Gamification og Teori om smartteknologier og forskellige perspektiver for naturoplevelsen i tankerne. Bagefter blev prototypen testet ved hjælp af Think-Aloud metoden. Testpersonernes evalueringer udgør designløsningen og mulige re-design af applikationen. Konceptet og resultaterne fra testene diskuteres og evalueres, og det fremtidige arbejde samt videreudvikling af konceptet overvejes. Specialet er udarbejdet i en iterativ designproces, hvor videnskabsteori om Hermeneutik og Designfaglig videnskabsteori indikerer specialets fremgangsmåde.
Konklusionen var, at det konkrete interfacedesign og applikationsindhold har brug for nogle justeringer. Dog synes testpersonerne godt om det overordnede koncept. Derudover konkluderer specialet, at det er relevant at fortsætte arbejdet med naturoplevelser og dating i en naturkontekst. Specialet bidrager med en ny og forfriskende tilgang til arbejde med naturoplevelser i kombination med moderne smartteknologi.
SprogDansk
Udgivelsesdato3 mar. 2022
Antal sider101
Ekstern samarbejdspartnerDestination Himmerland
Digitaliseringsansvarlig Martin Buch Stengaard martin@destinationhimmerland.dk
Anden
ID: 464378235