• Samuel Westarp
4. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Naervaerende rapport omhandler forudsigelse af vandstand i rurale vandløb indtil 36 timer frem ved hjaelp af rent datadrevne modeller med oversvømmelsesvarsling som mål. Det undersøges om realtidsmålinger af jordfugtighedsmålinger kan bidrage til forudsigelseskvaliteten. I et lille opland ses en forbedring med jordfugtighedsdata, men i to større oplande er der ikke evident forbedring. Det konkluderes at den anvendte neurale netvaerksarkitektur kan levere pålidelige prognoser og dermed grundlag for effektiv varsling. Et traenet netvaerk kan overføres til andre vandløb med et mini-
mum af data.
SprogDansk
Udgivelsesdato25 jun. 2022
Ekstern samarbejdspartnerWatsonC
No Name vbn@aub.aau.dk
Informantgruppe
ID: 472477128