• Trine Hegelund Appe
  • Katrine Halbak Mejer Christensen
4. semester, Musik (cand.mag.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Følgende projekt omhandler en undersøgelse af, hvorvidt de danske musik- og kulturskoler opfylder elevernes ønsker vedrørende musikundervisning. Yderligere omhandler det også, hvorledes musik- og kulturskolernes ledere forholder sig til det nationale mål, som regeringen har omkring undervisningsindholdet. Undersøgelsen er udført ved at foretage et antal kvalitative interviews af både musikskoleledere og -elever. Analysen af empirien blev foretaget ud fra teorier vedrørende didaktiske tilgange til undervisning, motivation, praksisfællesskaber og musikalske fællesskaber. Resultaterne viste, at eleverne vægtede højt at have medindflydelse på undervisningsindholdet, men at de ligeledes værdsatte de fælles musikalske aktiviteter, som de fik tilbudt gennem musikskolen. Angående det nationale mål udviste lederne en generel skepsis om, hvorvidt det var praktiserbart. Yderligere viste undersøgelsen, at der allerede var en del breddeundervisningstiltag på musikskolerne, som ellers var det regeringen efterspurgte.
SpecialiseringsretningAlmen Musik
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jun. 2020
Antal sider82
ID: 333390867