• Martin Brennodden Rosenlund
4. semester, Nanoteknologi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette master-projekt fokuserer på cytotoksicitet af polyvinylpyrrolidon-baserede polymermiceller som et lægemiddelleveringssystem.Blandt de mange fokus på forberedelse til et lægemiddelafgivelsessystem er at kontrollere hver mulighed for krav, blandt disse er cytotoksicitet. Det er tidligere rapporteret at polyeret skal være ikke-giftigt. Imidlertid fandt et tidligere masterprojekt, at polymermicellerne dannet ved hjælp af en sonificeringsmetode var giftige. Dette blev undersøgt nærmere i denne afhandling, hvor sonificeringsmetode og co-opløsningsmiddeldampningsmetode blev anvendt til at skabe miceller fra 1 kDa, 3 kDa, 6 kDa og 12 kDa PVP-OD ved 10xCMC. Fremgangsmåde til fordampning med co-opløsningsmiddel viste en betydelig del af mindre aggregater 10-100 nm i 12 kDa i sammenligning med den anden fremgangsmåde og polymerstørrelser. Cytotoksisk assay blev udført på fibroblast (CRL 2429) og glioblastoma (U87), og det blev fundet, at sonificeringsmetoden for 6 kDa miceller var toksisk i koncentrationer over 0,08 mg /ml, uanset om den var indlæst eller tom. For 12 kDa var toksiciteten 0,1 mg/ml for indlæste miceller og 0,08 mg/ml for tomme miceller på fibroblastceller, mens de for glioblastomaceller kun var toksiske med indlæste miceller i koncentrationen på 0,1 mg / ml. Det er også vist, at det cytotoksiske assay-kit, der er anvendt i denne afhandling, er suboptimalt for disse polymere miceller.
SpecialiseringsretningNanobioteknologi
SprogEngelsk
Udgivelsesdato22 okt. 2019
Antal sider117
ID: 312811149