• Jonas Lambert Nielsen
4. semester, Veje og Trafik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette kandidatspeciale har til formål at undersøge cyklistadfærd på en delstrækning af cykelpendlerruten mellem Aalborg Midtby og Aalborg Øst. På den valgte delstrækning har der siden etableringen af cykelpendlerruten været en stigning i antallet af uheld med cyklister indblandet; uheld af typer, som ikke sås før etableringen. Aalborg Kommune kender til problemstillingen og har gennem årene arbejdet på at løse den, dog med metoder, der har vist sig at være ugunstige i forhold til trafiksikkerheden.
Der er i forbindelse med projektet udført et adfærdsstudie på baggrund af videooptagelser samt stopinterviews for at undersøge cyklisters adfærd og forstå den.

Det kan af adfærdsanalysen konkluderes, at der er statistisk forskel på, hvor mange der orienterer sig og decelererer i kryds, alt efter hvilken cyklisttype der er tale om. Der er yderligere statistisk forskel på, om cyklisterne orienterer sig og/eller decelererer i krydsene på strækningen, ligesom der er statistisk forskel på deceleration, alt efter om der er en samtidig bilist eller ej. Der ikke er statistisk forskel på antallet af potentielt farlige situationer krydsene imellem.

Stopinterviews af cyklister viser, at der er forskel på niveauet af tryghed krydsene imellem. Samtidig viser de, at der er en sammenhæng mellem observeret adfærd og cyklisternes besvarelser.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2019
Antal sider84
ID: 305263868