Cycle slips i billige enkeltfrekvente GPS modtagere

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Niels Kaare Hjaltelin Rasmussen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette projekt tager sit afsæt i autostyring til landbruget efter tidligere projekters antagelse om observationer fri for cycle slips. Ni forskellige metoder til håndtering af cycle slips
præsenteres og to - brug af doppler observationer og tripel differens - udvælges og afprøves gennem forsøg. Med fire forskellige billige enkeltfrekvente GPS modtagertyper
udføres i alt 14 delforsøg. En stor del af rapporten præsenteres resultaterne af disse forsøg. Til slut konkluderes at modtagerne kan benyttes til autostyringsformål men at der kræves omfattende tjek af data forinden.
SprogDansk
Udgivelsesdato2010
Antal sider100

Billeder

ID: 37034489