• Anne Sofie Klit Jensen
Formål: Formålet med dette projekt er at undersøge omkostningseffektiviteten af Spinraza ved behandling af patienter spinal muskelatrofi (SMA) type 3 sammenlignet med Best Standard of Care (BSC) i Danmark.
Metode: Der er konstrueret en Markov model til at estimerer omkostninger og effekter forbundet med to behandlingsstrategier: Spinraza og BSC. Der er anvendt en livslang tidshorisont med et begrænset samfundsperspektiv. Modelstrukturen, omkostninger og effekter er baseret på en systematisk litteratursøgning. Fordi type 3 er en sjælden sygdom og Spinraza er et orphan drug er evidensen suppleret af en række antagelser.
Resultater: Analysen viser, at der forbundet en høj omkostning for ’Spinraza-alternativet’ på 45.699.163,02 DKK. Omkostningen per inkrementel QALY producerede ved behandling med Spinraza er 3.952.419,64. Der er forbundet en del usikkerhed med resultatet, grundet mængden af antagelser.
Diskussion: Projektet er det første til at lave en sundhedsøkonomisk evaluering af Spinraza sammenlignet med BSC i Danmark. Det er også den første økonomiske opgørelse af BSC i Danmark. Metoden er anvendt i en række lignende studier, hvoraf nogle har været beslutningsgrundlag for implementering af Spinraza i andre lande. Til sidste er der diskuteret fremtidig forskning og udfordringer ved at indsamle data om orphan drugs og sjældne sygdomme
Konklusion: En ICER kan i Danmark ikke vurderes som værende omkostningseffektivt, da der ikke eksisteres en fastsat tærskelværdi. Sammenlignes resultatet med kendte tærskelværdier fra England vurderes Spinraza som værende ikke omkostningseffektiv.
SprogDansk
Udgivelsesdato21 dec. 2021
Antal sider90
ID: 456488978