Computerbaseret fjernovervågning af pumpesystemers behov for vedligehold

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Mareike Arensman
4. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette projekt omhandler diagnosticeringen af pumpesystemers helbredstilstand ved kontinuert måling af tryk i en pumpestation. Hypotesen er, at pumpeslid, ændring af en tryklednings ruhed samt luft i et pumpesystem kan bestemmes ud fra trykmålinger. Forløbet af tryk ved start og stop af pumpen giver information om start- og driftstrykket i et pumpesystem, hvoraf tilstanden af pumpen og trykledningen kan diagnosticeres. Tilstedeværelsen af luft kan findes ved overvågning af trykbølgens forplantningshastighed.

Til undersøgelsen af hypotesen er trykket målt på seks pumpestationer. I en af pumpestation med to ens pumper er det observeret, at den ene pumpes ydelse er markant reduceret. Ligeledes er der ved måling observeret luft i et af pumpesystemerne.

Til analyse af trykmålingerne er der opsat en analysemodel og en numerisk model. Analysemodellen finder trykbølgens forplantningshastighed samt start- og driftstrykket, mens den numeriske model gengiver trykket. Modellerne kan ikke direkte overføres til overvågningsanlæg i pumpestationer.

Idet pumpeslid, ændret ruhed og luft kan aflæses af trykmålinger og analyseres via modellerne, bekræftes hypotesen.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2012
Antal sider105
ID: 63606329