Computerbaseret FE analyse af armeret betonvægge ved stringermetoden

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Daniel Refer
  • Flemming Højbjerre Sørensen
4. semester, Bygge- og anlægskonstruktion, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Optimering af konstruktioner for at opnå et økonomisk og bæredygtigt byggeri, er vigtige aspekter inden for byggesektoren.
For at imødekomme denne efterspørgsel er programmet Opti_String udviklet med henblik på at optimere armeret betonvægge efter stringerteorien som er baseret på plasticitetsteori. Programmet er formuleret vha. FE koncept og Eurocodes er implementeret for at sikre praktiske design krav.
En nedreværdi metode er sammenlignet med en øvreværdi. Sammenligningen viser at der eksistere en eksakt oversættelse for stringer systemet.
Opti_String kan optimere en kompliceret konstruktion med vilkårlig geometri hvor optimeringen er baseret på en nedreværdi. Opti_String beregner den ultimative lastbæreevne eller designparametrene som knytter sig til en given med de tilhørende spændingsparametre.
Ved anvendelsen af en kompliceret konstruktion er påvirkningen af praktiske design krav og flere lasttilfælde illustreret. Forskellige vægtningsparametre er anvendt for at fremtvinge en anden spændingerne i forsøget på at sænke udnyttelsesgraden for udvalgte elementer.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato12 jun. 2012
Antal sider77
ID: 63737547