Front_page.png
  • Christoffer Alexander Legarth
Der ses i den danske byggebranche, en trend for tiden, hvor de større ingeniørhuse, er begyndt at opkøbe landets store arkitektvirksomheder. Disse opkøb sker af flere årsager, hvor der blandt andet argumenteres for, at byggeriets kunder er begyndt at efterspørge en samlet og integreret rådgivningsydelse. Med fusionerne følger et mål, om en samlet værdikæde hos rådgiverne, hvor processer og arbejdsgange koordineres og ensrettes. Hertil kommer nye digitale værktøjer og disses udvikling, som anses for være et overlevelsesparameter i fremtiden.
VPL-teknologi (Visual-Programming Language), bruges til at lave kodesekvenser (scripts), som bearbejder data i CAD-software. Dette speciale stiller skarpt på VPL, og ser igennem aktivitetsteoriens briller, hvordan teknologien udvikles og distribueres, mens den underlægges de nye kulturer og regler, der opstår mellem to nyligt fusionerede rådgivningsfirmaer. VPL tilbyder en bred række anvendelser, hvoraf særligt de scripts, der kan genanvendes, anses for at kunne skabe stor værdi. Teknologien er kompleks, og kan derfor ikke anvendes af de almene medarbejdere, uden dokumentation og simplificering. En simplificering og opgradering, som kun kan udføres af højt specialiserede medarbejdere. De høje krav til denne opgradering gør, at scripts der udvikles i de decentrale afdelinger, aldrig kan anvendes bredt i organisationen. Derfor har organisationen igangsat nye initiativer, om en platform, hvor delvist opgraderede scripts kan deles. Platformen vil dog stadig møde udfordringer, da både organisationsstrukturen, og kulturen i projekterne, hindrer opgradering og distribuering af scripts.
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jan. 2021
Antal sider98
Ekstern samarbejdspartnerCOWI A/S
Jacobus A. M. Jaap Aanhaanen JAAP@cowi.com
Aftager
Arkitema Architects
Marianne Friis mafr@arkitema.dk
Aftager

Billeder

Aktivitetssystem.png
Aktivitetssystem_Distribution.png
ID: 399333529