• Kasper Pedersen
4. semester, Nanobioteknologi (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
I dette kandidatspeciale blev opløseligt HbD-2-turboGFP fusionprotein udtrykt i E. coli Origami 2(DE3). Fluorescensmålinger
af fusion proteinet indikerede en korrekt foldet og aktiv turboGFP fusions-partner. Fluorescensmålinger
viste også en meget højere proteinkoncentration i bakterier groet under IPTG induktion, end i
den ikke-inducerede reference. Fusionproteinets størrelse blev bekræftet på en SDS-PAGE gel.
pET-11a-DEFB4A-GFP vektoren blev konstrueret ved ligation af DEFB4A-GFP og pET-11a, men en normal
sub-kloning fremgangsmåde blev ikke benyttet, da DEFB4A-GFP genet har en - på genet - NdeI restriktionssekvens.
Således blev en NdeI partiel restriktion af DEFB4A-GFP først udført, men denne var ikke succesfuld.
Derfor blev en PCR punktmutation udført for at mutere den - på genet - NdeI restriktionssekvens fra CATATG
til CATTTG. Dette var succesfuldt, og det muterede gen kunne blive klippet med NdeI og BamHI restriktionsenzymer
og blive ligeret med klippet pET-11a for at forme pET-11a-mut-DEFB4A-GFP vektor.
Sekventeringsdata af den konstruerede vektor viste ingen mutationer andre end den producerede punktmutation.
SpecialiseringsretningNanobioteknologi
SprogEngelsk
Udgivelsesdato10 sep. 2013
Antal sider94
ID: 80787715