CLIMATE ADAPTION IN DANISH MUNICIPALITIES: Barriers and Challenges

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Jeppe Nordentoft Lyngsaa Henriksen
  • Jawad Gul Dar
4. semester, Bæredygtig Byudvikling, Kandidat (Kandidatuddannelse)
I nyere tid har emnet klimaforandringer banet vejen for klimatilpasning i planlægningsfasen og forsøgt at tackle konsekvenserne af menneskehedens indvirkning på det globale klima og beskytte samfundets levebrød.

Dette kandidatgrad projekt tager et spring punkt fra emnet klimatilpasning og international indsats i Den Europæiske Unions tilpasningsstrategi og oversvømmelsesdirektiv og fører det til et dansk kommuneniveau. Der er foretaget evalueringer foretaget af både Den Europæiske Union og Concito, der har tegnet en manglende præstation for Danmark i gennemførelsen af ​​klimatilpasning i kommunerne.

Projektet søger at nærme sig dette problem ved at undersøge 3 kommunesager ud fra et teoretisk synspunkt om regeringsførelse og implementering. Ved at bruge denne tilgang søger dette projekt at undersøge mulige årsager til, at implementeringen af ​​klimatilpasning i danske kommuner har fungeret på denne måde ved først at analysere, hvad der er gjort indtil videre, efterfulgt af, hvad der er barrierer og udfordringer.

Det empiriske bevis fra analysen vil fortsætte med at danne et grundlag for diskussionen, hvor emnet for, hvordan implementeringsprocessen kan styrkes ved hjælp af den teoretiske ramme, vil blive drøftet. Dette projekt afsluttes med en liste over fund af empirisk dokumentation og en liste med anbefalinger, der kan styrke implementeringen og det fortsatte arbejde med klimatilpasning.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato9 okt. 2020
Antal sider111
ID: 378908384