Circle of Voices, a techno-anthropological venture among Quebec First Nations

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Louise Romain
4. semester, Teknoantropologi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Circle of Voices er et treårigt forskningsprojekt, som involverer Abenaki-, Nehirowisiw/Atikamekw- og Wolastoq/Maliseetfolk i Quebec, Canada. Gennem unge kvinders og vidensbæreres stemmer adresseres First Nations’ kulturelle og identitetsmæssige samtidsforhold. Projektet fokuserer på to målsætninger: at underminere stereotype forestillinger om eller skadelige repræsentationer af oprindelige folk og at styrke den fortsatte opbygning af stolthed, håb og ukuelighed blandt oprindelige grupper gennem kulturel revitalisering. Kulturel revitalisering handler om at genvinde en arv, som er blevet fragmenteret gennem tid og rum, om at genoprette, hvad århundreder af imperialisme søgte at udrydde, ved at gendanne relationer til landet, til traditionelle praksisser, til trossystemer og til andre. Det indledende feltarbejde fra 2016 indeholdt biografiske narrativer, multimedieoptagelser af traditionelle praksisser og kreative samarbejdsaktiviteter såsom brugerinddragende fotografi, “sharing circles” og inter-generationelle danseworkshops. Alt dette etnografiske materiale blev tilrettelagt på en webside med ikke-lineær navigation (circleofvoices.com), som blev lanceret i december 2017. Forskningsrejsens sidste skridt indebar en tur tilbage til Quebec i efteråret 2018 for at præsentere websiden for deltagerne, lave opfølgende interviews og opnå nye indsigter.
Dette speciale undersøger, hvordan projektet Circle of Voices frembringer og medierer antropologisk viden om kulturel revitalisering. Ved hjælp af feministisk videnskab og teknologistudier, aktør-netværksteori, post-fænomenologi og visuel antropologi undersøger jeg, hvordan brugen af ikke-menneskelige elementer – såsom fotografi, webdesign eller sociale medier – agerede som indflydelsesrige mediatorer i vidensproduktionen og relationsdannelsen til de deltagende oprindelige folk. Den dynamiske information, der opstår ved disse socio-tekniske møder, bliver derefter overført og klassificeret på websiden. Jeg undersøger, hvordan transformationen gennem digitale teknologier skaber bekymring om beskyttelsen af oprindelig kulturel arv og tingsliggørelsen af kontemporær oprindeligheds forskelligartede udtryk. Ud over dette anerkender jeg det intrikate væv af privilegier og undertrykkelse, mit arbejde og jeg selv – som hvid, fransk, kvindelig antropolog med aktivistiske engagementer – er situeret i. Således reflekterer specialet over indsigter og udfordringer ved samarbejde i kontemporære oprindelighedskontekster. Med dette skrivearbejde håber jeg at kunne øge opmærksomheden på kvinder og unge af First Nations’ aktuelle virkeligheder, idet jeg, med henblik på socio-politisk forandring, gør rede for mine eksperimenter med teknologiske redskaber og videnskabelige praksisser.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato7 jun. 2019
Antal sider74
ID: 305326956