• Anne Sofie Frøkiær Mathiasen
  • Henriette Jøker-Jensen
5. semester (speciale), Medicin, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Baggrund og formål: Kronisk pancreatitis (KP) er en fibro-inflammatorisk sygdom med risiko for udvikling af eksokrin pancreatisk insufficiens (EPI). Dette kan resultere i underernæring, herunder mangel på mikro- og makro-ernæringsparametre. Formålet med dette studie er at belyse forekomst af mangel på mikro- og makro-ernæringsparametre hos patienter med KP. I delstudie 1 sammenfattes en meta-analyse, der angiver eksisterende forskning i henhold til prævalensen af mangel på mikro- og makronæringsstoffer hos patienter med KP. I delstudie 2 undersøges prævalensen af mangel på mikro- og makro-ernæringsparametre i et tværsnitsstudie med en dansk population af patienter med KP, og associationen mellem ernæringsstatus og eksokrin pankreatisk funktion med eller uden enzymbehandling, samt associationen mellem mikro- og makronæringsstoffer belyses. Metode: I delstudie 1 (metaanalysen) indsamles originale artikler, som estimerede prævalensen af mikro- og/eller makro-ernæringsparametre. Estimerede prævalenser og heterogenitet udregnes for udvalgte næringsstoffer. I delstudie 2 (tværsnitsstudiet) inkluderes patienter med KP fra Aalborg Universitetshospital (AAUH) i perioden mellem januar 2012 til maj 2017. Alle parametre blev indsamlet via klinisk rutine undersøgelse, blodprøver, bioimpedans samt specifikke funktionsevne tests. Prævalensen af mangel på mikro- og makro-ernæringsparametre estimeres, og associationen mellem ernæringsstatus og eksokrin pankreas funktion med eller uden enzymbehandling, samt associationen mellem mikro- og makro-ernæringsparametre udregnes. Resultater: I delstudie 1 blev 19 studier inkluderet. De estimerede prævalenser var følgende: 21.0% for vitamin A mangel, 31.0% for vitamin E mangel, 50.0% for vitamin D mangel, 68.0% for vitamin D insufficiens, 11.0% for BMI <18.5 kg/m2 og 19.0% for BMI <20.0 kg/m2 med betydelig heterogenitet for alle analyser. I delstudie 2 blev 137 patienter med KP inkluderet. De seks hyppigste mangler var følgende: 29.2% for albumin mangel, 26.3% for vitamin D insufficiens, 21.9% for vitamin D mangel, 19.7% for zink mangel, 16.8% for magnesium mangel, og 17.4% havde sarkopeni. En association mellem ernæringsstatus og eksokrin pankreas funktion med eller uden enzymbehandling blev fundet for vitamin A (p = 0.008), vitamin E (p = 0.000), vitamin B12 (p = 0.027), magnesium (p = 0.038) og sarkopeni (p = 0.032). Yderligere blev BMI fundet associeret til zink (p = 0.002), og sarkopeni til vitamin E (p = 0.019), vitamin B12 (p = 0.049) og zink (p = 0.003). Phase angel var associeret til vitamin E (p = 0.014), magnesium (p = 0.041) og zink (p = 0.088). 1 of 28 Konklusion: I delstudie 1 blev der fundet en stor heterogenitet mellem studierne for de fleste af de eksisterende estimater for mangel på mikro- og makro-ernæringsparametre hos patienter med CP. I delstudie 2 med den danske befolkning var prævalensen af mangel på mikro- og makro-ernæringsparametre lavere sammenlignet med estimaterne fra den eksisterende litteratur. Der var ingen klar association mellem ernæringsstatus og eksokrin pankreatisk funktion med eller uden enzymbehandling for de fleste ernærings parametre. Desuden var associationen mellem mikro- og makro- ernæringsparametre generelt ringe, men der blev fundet en stærk korrelation mellem zink og alle makro-ernæringsparametrene, og yderligere forskning indenfor dette område er nødvendigt.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2 jan. 2020
Antal sider28
ID: 318685309