CFD analysis of current drag on the Floating Power Plant platform P80

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Daniel Rothwell Pedersen
  • Martin Kirk Hoffmann
4. semester, Bygge- og anlægskonstruktion, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne rapport omhandler påvirkningen af dragkræfter på et nyt design af en flydende, kombineret
bølgegenerator og vindturbinefundament af Floating Power Plant. Funktionaliteten af platformen
P80 afhænger af dens orientering i forhold til bølgeretningen, da den frit kan rotere om
fortøjningspunktet. Det er derfor nødvendigt at bestemme strømningens indvirkning på
orienteringen af P80.
P80’eren er blevet undersøgt via CFD analyser for at undersøge de virkende strømningskræfterne
på strukturen. Fuldskala simuleringer er blevet kørt ved Reynolds tal på Re≈50e6. Et nøgleresultat
af denne rapport er drag koefficienter, som sammenfalder med retningen af strømningen og
ortogonalt på samme, når strømningsretningen angrebsvinkel ændres, med henblik på at bestemme
krøjningsmomentet, som strømningen forudsager.
Eksperimenter er blevet lavet i renden på AAU på nedskalerede modeller af en floating power plant.
Resultater fra disse eksperimenter er blevet anvendt til at validere CFD modellen, som er anvendt
til at bestemme dragkræfter forårsaget af strømningen.
Andre udfald af projektet inkluderer strømningskræfter på en nedskaleret model af en floating
power plant og et af dens ben. Disse kræfter er beregnet ved brug af CFD og er begge understøttet
af eksperimentale målinger. Eksperimenterne er udført som en del af dette projekt af forfatterne til
denne rapport og er beskrevet i rapporten.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato7 jun. 2019
Antal sider106
Ekstern samarbejdspartnerSarah Thomas
Sarah Thomas st@floatingpowerplant.com
Anden
ID: 305315436