Byrummets Sanselige Fortællinger

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Helena Kaae
4. semester, Urbant Design (cand.polyt)., Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette projekt giver et forslag til et overordnet koncept for Rand- ers havnepier og et byrumsdesign på pieren. Fokus i projektet er byrumsdesignet, der skaber sanselige oplevelser baseret på stedets egne fortællinger om ådalen og havnen. Stedets egne fortællinger udnyttes som udgangspunkt for byrumsdesignet for at skabe en stedsspecifik identitet. Stedets atmosfære opleves af personen på stedet og ved at skabe sanselige oplevelser i byrummet, forstærkes relationen mellem person og sted. I ud- viklingen af stedets sanselige oplevelser og fortællinger anvendes virkemidlerne beplantning, vand, materialer, belysning og mødet imellem dem samt den foranderlighed tiden og vejret bidrager med.
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2011
Antal sider99
ID: 52661745