Byomdannelse på Aalborg Østre Havn

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Mette Johansen
  • Line Mathiasen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette projekt udgør et afgangsprojekt på landinspektøruddannelsen ved Aalborg Universitet. Temaet for projektrapporten er byomdannelse af ældre erhvervs- og havnearealer, hvor der stadig er eksisterende virksomheder beliggende i området. Projektet orienterer sig specifikt mod hvilke virkemidler, diskurser og magtformer, der finder anvendelse i en given byomdannelsescase i Aalborg, nærmere bestemt på Aalborg Østre Havn. I projektet kortlægges de forskellige aktørers sprog, praksis og magt-rationalitet for efterfølgende at kunne konkludere hvilke virkemidler, diskurser samt magtformer, der har fundet sted. Projektet har særligt til mål at fokusere på de eksisterende virksomheder, og hvorledes der bliver taget hensyn til dem i byomdannelsesprocessen. Gennem projektet kommer projektgruppen frem til, at de eksisterende virksomheders holdning til byomdannelsen er afgørende for deres indflydelse på planens udfald. Endvidere konkluderes det, at hensynet til de eksisterende virksomheder i omdannel-sesprocessen nedprioriteres i forhold til at skabe image, vækst og udvikling for Aalborg som by.
SprogDansk
Udgivelsesdato2004
Antal sider214
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6140039