Byliv: Områdeløft af Sundholmsvejkvarteret

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Joanna Mai Skibsted
4. semester, Urbant Design (cand.polyt)., Kandidat (Kandidatuddannelse)
”Byliv – Områdeløft af Sundholmsvejkvarteret” forholder sig til en aktuel udfordring i Danmark: Københavns Kommunes Områdeløft, der forsøger at forny nedslidte kvarterer ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor kvarterets borgerne er udgangspunktet for udviklingen. Projektet er udarbejdet i samarbejde med det aktuelle Områdeløft ved Sundholmsvejkvarteret. Opgaven er dog formuleret som en selvstændig opgave, der forsøger at udvikle en ny tilgang til områdeløft ud fra en teoretisk anskuelse, som tager udgangspunkt i netværksbyens struktur og borgernes brug af byen. En potentialeplan, der udformes på baggrund af en teoretisk-, analytisk referenceramme og inddragelse af borgere i kvarteret, giver et bud på udviklingen af Sundholmsvejkvarteret. Et nedslag i potentialeplanen designes for at kvalifi cere planen og udfolde et design i mindre skala. Med potentialeplanen og designnedslaget giver projektet et bud på hvordan Sundholmsvejkvarteret kan løftes i en byfornyelsesproces og stiller samtidig spørgsmålstegn ved områdeløft som metode til at byforny nedslidte kvarterer.
SprogDansk
Udgivelsesdato2010
Antal sider145
Udgivende institutionAalborg Universitet, Arkitektur og Design
ID: 19017697