Bygningsvedligehold i et moderne teknologisk perspektiv

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Nis Boile Christensen
4. semester, Bygningsinformatik (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Nærværende kandidatspeciale undersøger hvordan driftsforvaltning, herunder vedligehold, kan effektiviseres ved en kombination af moderne teknologiske artefakter og IKT-systemer. Dertil undersøges hvilke faktorer, der har betydning for en implementering af sådanne teknologiske artefakter og systemer, ved at tage udgangspunkt i teorien omkring systemudviklings- og implementeringsteori.
Igennem specialet, bliver det tydeligt, at arbejdet med vedligehold er en Facility Management (FM) disciplin, der rummer muligheder for effektivisering. Specialets indledning og teori er struktureret således, at der indledningsvis bliver beskrevet, hvilke metoder der anvendes til de forskellige afsnit, hvorefter der gives en dybdegående teoretisk beskrivelse af IKT i Facility Management, med fokus på IKT som FM-arbejdsområde og IKT-baserede FM-værktøjer. Dertil kommer en teoretisk uddybning af systemudviklings- og implementeringsteori, hvor der sættes fokus på forståelse af brugerbehov, forventningsafstemning og implementering af IKT-systemer i organisationer.
For at kunne give bud på hvordan arbejdsprocesserne omhandlende vedligehold kan effektiviseres ved brug af teknologi, analyseres udvalgte cases omkring driftsforvaltning. Efterfølgende visioneres der på mulige effektiviseringspotentialer, hvorefter disse evalueres i sammenhæng med de teknologiske artefakter og systemer der indgår heri. Dette med henblik på at kunne give et validt vurderingsgrundlag for selve effektiviseringsforslaget.
Ud fra dette er der udarbejdet et effektiviseringsforslag, som beskriver hvordan de nye arbejdsprocesser skal forløbe, understøttet af den valgte teknologi, hvori der bl.a. indgår Augmented Reality teknologi.
Slutteligt konkluderes det, at de nye arbejdsprocesser og den valgte teknologi kan være med til at effektivisere arbejdet med vedligehold.
SprogDansk
Udgivelsesdato9 jan. 2014
Antal sider115
ID: 174152173