Bygningsafsætning: Den sikre vej

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Jan Holse Mortensen
  • Jeppe Eskild Damgaard Nielsen
  • Jesper Falk Rasmussen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Nærværende afgangsprojekt tager udgangspunkt i at landinspektørerne begår mange fejl i forbindelse med bygningsafsætning. Hovedformålet med dette afgangsprojekt er derfor at undersøge, hvor i afsætningsprocessen fejlene opstår og hvordan disse kan minimeres. Derfor er landinspektørpraksis for bygningsafsætning blevet afdækket gennem interviews med praktiserende landinspektørfirmaer. Herefter er der foretaget en analyse af de begåede fejl samt en analyse af landinspektørens ansvar. Analysen af fejl viste, at der sker mange forskellige typer af fejl, herunder kommunikationsfejl, grove fejl samt fortolkningsfejl. Denne analyse, sammen med analysen om landinspektørens ansvar, gjorde det muligt at opstille en hensigtsmæssig afsætningsproces, der tager højde for at minimere fejl. Den opstillede proces har nogle styrker og svagheder, men vurderes overordnet at kunne minimere risikoen for fejl. Det er endvidere formålet med dette projekt, at undersøge hvordan omverdenens krav og forventninger kan få indflydelse på afsætningsprocessen. En analyse af kravene der gælder for bygninger omfattet af Det Digitale Byggeri viste, at der ingen reelle ændringer er i landinspektørens arbejdsopgave, når en bygning, omfattet af kravene fra Det Digitale Byggeri, skal afsættes. I projektet er det endvidere undersøgt, hvilke eventuelle tillægsydelser der kan tilknyttes selve afsætningsopgaven. Det blev i den forbindelse undersøgt, om eksempelvis en fuldstændig skelfastlæggelse, en geografisk stedfæstelse af servitutter eller muligheden for at være med til at vedligeholde det nye BBR kan tilknyttes landinspektørens arbejde i forbindelse med bygningsafsætning.
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider171
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 17741487