Bygning på lejet grund : -et stedbarn i den danske ejendomsregistrering

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Michael Frederiksen
  • Trine Thomsen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 determinerer, at alle faste ejendomme skal registreres i ét samlet register; matriklen. For bygning på lejet grund er det ikke defineret, hvorledes denne fremtidige registrering skal ske. I dette projekt identificeres de problemer, der er behæftet ejendomstypen og derefter skabes løsningsforslag for den fremtidige registrering. Dermed kan ejendomstypen opnå en validitet, som ikke har været eksisterende før.
Bygning på lejet grund er en ejendomstype, der mangler entydige rammer for regulering og forståelsen på tværs af myndighederne, er uklar. Dette skyldes, at ejendomstypen er behæftet med en række problemer. Et af problemerne udspringer af et misforhold mellem tinglysningslovens § 19, som den centrale bestemmelse for bygning på lejet grund, og udstykningsloven § 16, omhandlende krav om udstykning for brugsrettigheder. Bestemmelserne er hinanden indbyrdes afhængige, men ikke forenelige.
Et andet problem omfatter manglende bestemmelser for identifikationen af ejendomstypen, som hidtil har været betinget af tinglysning. Matriklen har været anvendt som grundlag for identifikationen, men netop for bygning på lejet grund, har denne ejendomstype typisk været beliggende, enten på areal ikke optaget i matriklen eller kun på en del af et matr.nr. Dette kunne medføre, at der foreligger flere bygninger på arealet og disse kunne således forveksles. Overordnet har ejendomstypen manglet et regelsæt, hvilket har resulteret i en sporadisk og tvetydig ejendomsregistrering.
SprogDansk
Udgivelsesdato13 jun. 2013
Antal sider135
ID: 77477369