(BY)gning: energioptimeret boligbyggeri

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Rune Schaffalitzky
Udgangspunktet for dette 10. semester lange afgangsprojekt i arkitektur - udarbejdet ved Institut for Arkitektur & Design, Aalborg Universitet - er BOLIG+ konceptet og den tilhørende prækvalificerede arkitektkonkurrence. Konkurrencen omhandler udarbejdelsen af et energineutralt boligkompleks på havnefronten i Nørresundby mellem de to broer over Limfjorden ud fra 5 dogmer, som udgør hele kernen i BOLIG+ konceptet. Dette projekt tager udgangspunkt i de 5 dogmer og udarbejder på baggrund af en lang række analytiske undersøgelser et koncept, der danner basis for det design, der bliver projektets essens. Hermed menes at det er i det endelige design, værdien af forarbejdet og selve processen kan aflæses. Konceptet tager udgangspunkt modernismens teorier omkring ‘lys, luft og grønt’ til byen, men forsøger at genfortolke den og smelte den sammen med en bæredygtig og bymæssig typologisk tilpasset tilgang til arkitekturen. Hermed håbes det at skabe en bygning hvor både kvalitative og kvantitative aspekter ved bygningen udgør en symbiose der giver gode leveforhold for beboerne samt har en gavnlig effekt på miljøet.
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider100
Udgivende institutionArchitecture & Design
ID: 17636814