Byggeledelse - Kompetenceudvikling af fremtidige ledere i byggebranchen

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Kasper Libak Pedersen
  • Kristian Myrrhøj Nielsen
4. semester, Byggeledelse (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Projektet med titlen Kompetenceudvikling af fremtidige ledere i byggebranchen, er afslutningen på kandidatuddannelsen Cand. Scient. Techn. i byggeledelse på Aalborg Universitet. Projektet er udarbej-det efter studieordningens krav og indleveret ved de Tekniske- og Naturvidenskabelige fakulteter som dokumentation af kravene for at bestå Cand. Scient. Techn. i byggeledelse kandidatuddannelsen.
Projektet omhandler kommende og nyuddannede lederes kompetenceniveau og oplevelsen af overgangen fra studerende til nyuddannet leder i byggebranchen. Gennem projektet analyseres der på hvilke kompetencer de studerende lære på deres respektive uddannelser, hvorefter der undersøges hvilke kompetencer byggebranchen efterspørger. Kompetencerne som byggebranchen ønsker, bliver sammenlignet med uddannelsesinstitutionerne nuværende fokusering, for at undersøge de kompetenceområder hvor der er plads og behov forbedringer.
Projektet startes med en analyse, for at afklare hvad projektgruppen ser som værende kompetenceområde hvor der kan ske forbedringer. Det følges op med en interviewrunde af væsentlige aktører fra byggebranchen, lektorer fra uddannelsesinstitutionerne og studerende. Det danner grundlag for den sonderende problemanalyse i projektet, hvor de fem gennemgående kompetenceområder bliver belyst:
• Ledelse,
• Social kapital
• Kommunikation - forhandlingsteknik
• Konflikthåndtering
• Motivation
De fem overnævnte kompetenceområder, danner grundlag for en række hypoteser som bliver be-/afkræftet igennem en interviewrunde. Efterfølgende udføres en spørgeskemaundersøgelse, hvor to respondentgruppers besvarelser vil kunne sammenlignes. Respondentgrupperne består af ledere i den danske byggebranche, samt ingeniør- og bygningskonstruktørstuderende på henholdsvis Aalborg Universitet og University College Nordjylland, i alt 44 respondenter. Analysen af spørgeskemaundersøgelse fremhæves i kapitlet empirisk databehandling: Yderligere undersøges det hvilke teorier, samt metoder og værktøjer det vil kunne støtte op om en kompetenceudvikling af de fremtidige ledere i byggebranchen.
Respondenterne giver gennem interviewene og spørgeskemaundersøgelsen udtryk for at der fra bygge-branchens side ønskes et større og mere komplet fokus på de menneskelige lederkompetencer. Derud-over føler de studerende sig ikke parate til at håndtere de sociale og menneskelige aspekter der ligger i at være leder. Uddannelsesinstitutionerne uddanner dygtige fagtekniske stærke ledere, hvor størstedelen af undervisningens fokus ligger på de tekniske og mere målbare fagområder. De fem gennemgående kompetenceområder i projektet giver et overblik og indsigt i mulige kompetencer hvor de kommende ledere kan udvikles. Projektgruppens løsningsforslag henvender sig til involverede parter i den danske byggebranche med interesse i at undervise og udvikle de bedste ledere på sigt. Derfor er løsningsforslaget en kombination af vejledninger og ideer til optimering af kompetenceområdet.
SprogDansk
Udgivelsesdato29 jan. 2016
Antal sider119
ID: 225231405