Busplan 2018: Den direkte vej gennem byen

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Michael Damgaard Rindal
  • Michael Stie Laugesen
Dette projekt tager udgangspunkt i et scenarium for 2018, hvor det er forudsat at Cityringen er etableret, og der er indført kørselsafgifter i Københavns Kommune. På baggrund af disse infrastrukturelle ændringer ønskes busbetjeningen i Københavns Kommune planlagt, så denne indgår i et samspil med den banebetjente kollektive trafik og samtidig er et alternativ til bilen. Den kollektive trafik er vurderet til at være et alternativ til bilen, når den kollektive trafik kan konkurrere på forhold som rejsetid og pris. Planlægningen af busbetjeningen bygger på en række anbefalinger, som opstilles på baggrund af teori om planlægning af kollektiv trafik, teori omkring transportmiddelvalg og planlæggerens mulighed for at påvirke dette samt gennem fire casestudier af byer, hvor der er indført kørselsafgifter eller etableret banebetjening. Anbefalinger benyttes i opbygningen af to forslag for busbetjeningen på henholdsvis et overordnet niveau for Københavns Kommune samt for bydelen Østerbro. På begge niveauer opstilles to forslag, henholdsvis et efterspørgsels- og et udbudsorienteret forslag. Alle forslagene er blevet fremlagt på en workshop på Østerbro i København, hvor lokale interessenter samt eksperter indenfor kollektiv trafik deltog i en debat omkring forslagene. Baseret på den gennem projektet opnåede viden, ender rapporten op med et løsningsforslag for busbetjeningen på overordnet niveau og et løsningsforslag for Østerbro. En af de væsentligste ændringer i forhold til busbetjeningen i dag bliver, at der satses på flere direktelinier som et supplement til banebetjeningen.
SprogDansk
Udgivelsesdato2007
Antal sider242
Udgivende institutionInstitut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet
ID: 10175657