Brugerdrevet design: AllMusicLessons

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Jon Werk Nielsen
4. semester, Teknoantropologi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette speciale har det formål at anvende en brugerdrevet designtilgang til at undersøge en ny facilitering af musikundervisning. Projektet designer en hjemmeside som giver et nemt overblik over alt udbud i lokalområdet, både offentlige skoler, private skoler, kurser og privatundervisere. Platformen forsøger i forlængelse heraf at skabe en bedre matchmaking af lærer og elev.
Den indeværende designopgave organiseres gennem en brugerdrevet designmodel med tre faser (fig. 1). I den første fase (erkendelsesværktøj) inddrages beslægtet arbejde, teoretisk forudsætning og feltarbejde til at danne ramme omkring samfundsmæssige forudsætninger, herunder processer og mekanismer som i stigende grad medieres gennem digitale medier. I fasen beskrives transformering af lokalområdet mod et mere flydende sted og fremkomsten af nye markedsmuligheder som omgår mellemmanden og facilitere kontakt peer-to-peer (deleøkonomi). Ud fra ovenstående udledes en ny triadisk relation til at imødekomme de samfundsmæssige forudsætninger og understøtte en mere flydende facilitering af musikundervisning. Denne triadisk relation bevæges fra en statisk relation mellem lærer, facilitator og elev mod en mere flydende relation mellem underviser, facilitatering og den underviste. I den anden fase (designværktøj) inddrages brugere, konkurrenter og eksperter til at konceptualisere vigtigt indhold til designet. Brugerne inddrages gennem samskabelse (co-design) i en workshop, konkurrenterne inddrages ved beskrivelse af primære aktører på marked og eksperter inddrages til at verificere designets realistiske potentiale; gennem anden fase skitseres designløsninger som afgrænses og opsamles i designparametre for at danne bro mellem etnografi (fase 1) og design (fase 2). Designparametrene er henholdsvis: Nemmere overblik over alt musikundervisning i lokalområdet, og bedre matchmaking af underviser og underviste. De to designparametre anvendes som fundament for fase 3 som samler den samfundsmæssige ramme (fase 1) og designparametre (fase 2) i designkonceptet AllMusicLessons (fase 3). Designkonceptet ekspliciteres gennem en prototype af hjemmesiden (http://jwerki.wix.com/allmusiclessons) og til sidst positioneres 2 personas til at illustrere den teknologisk innovation på brugernes præmisser.     

Nøgleord: Brugerdrevet Innovation, Etnografi, Future Workshop, Ikke-sted, Musikundervisning, peer-to-peer markedsplads, Personas.
SprogDansk
Udgivelsesdato6 jun. 2014
Antal sider71
ID: 198601426