• Oleh Dorosh
5. semester, Medicin, Bachelor (Bacheloruddannelse)
Baggrund. Hyperoxygenering under anæstesi fører til udvikling af atelektase. Formålet med undersøgelsen var at påvise, at en ikke-invasiv målemetode kan visualisere ændringer i de små luftveje. Metoder. Dette er et klinisk forsøg omfattende femten raske patienter, der gennemgår mindre ortopædkirurgi i perioden november 2017 til december 2017. Alle patienter blev behandlet med ilt under general anæstesi efter hospitalets standardinstruks. Alle patienter blev præoxygeneret med 100 procent ilt. Under operationen blev patienterne behandlet med 50 procent ilt. Lungefunktion blev undersøgt før og efter generel anæstesi ved anvendelse af en ikke-invasiv metode. Den ikke-invasiv målemetode blev brugt til at måle modstand i total, store og små luftveje. Data blev analyseret for normalfordeling, og ikke-parametriske eller parametriske statistiske metoder blev brugt afhængigt af fordelingen af data. Resultat er signifikant ved en p-værdi <0,05 Resultater. Sammenligning af før og efter målinger viser stigning i resistens i de store luftveje. Stigning ses hos 12 ud af 15 patienter (p = 0,011). Konklusion. De observerede ændringer i resistens kan skyldes hyperoxygenering. Det kan føre til postoperativ klinisk betydende morbiditet såsom respiratorisk komplikation, længere genopretning og øget dødelighed. Derfor er det vigtigt at fokusere på bivirkninger i forbindelse med iltbehandling.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato4 jan. 2018
Antal sider51
ID: 267006386