Brug af ejendomsdata i bolighandel: Analyse af datakvalitet og mål i DIADEM

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Christian Kampmann
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette speciale omhandler brugen af ejendomsdata i bolighandel.
I specialets indledning undersøges, hvorledes den nuværende situation er for brugen af ejendomsdata i bolighandel. Foranalysen har til formål at besvare en del af specialets undren om hvorvidt der er et over-blik og sammenhæng i den offentlige digitale for-valtning.
Problemformuleringen tager udgangspunkt i data-kvaliteten for ejendomsoplysninger der indgår i DIA-DEM og hvorvidt en kvalitetsdeklaration lever op til målene for DIADEM.
I problemløsningen redegøres der for datakvaliteten og vurderes hvorvidt de enkelte datasæt opfylder målene i DIADEM. OIO-EA metoden benyttes indi-rekte gennem hele specialet og behandles i bilag til rapporten.
Specialet konkluderer, at de nuværende mål for DIADEM, ikke kan opfyldes med den eksisterende datakvalitet. Hvis målsætningerne modificeres kan forslag til at forbedre DIADEM øge chancerne for et succesfuldt it-projekt.
SprogDansk
Udgivelsesdato24 sep. 2010
Antal sider109
ID: 37663665