• Bendik Berge
4. semester, By, Bolig og Bosætning, kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne oppgaven er en casestudie som søker å utdype
konsekvenser av de høye boligprisene i Oslo
kommune, og hvilke konkrete tiltak
kommune kan sette i gang for å demme opp for utviklingen.
Studien fokuserer på førstegangskjøpere og personer
med gjennomsnittlig inntekt og deres muligheter på
Eiendomsmarkedet.
Hovedfunnene i studien er at de stigende
boligprisene har ført til svekkelse i forhold til
inntekt og antall boliger denne gruppen har
råd til i dag, sammenlignet med tidligere.
Studien utdyper også hvilke initiativer
kommune har startet og flere prosjekter
kommune undersøker i denne sammenheng.
Studien bygger på teori om sosial bærekraft og
blandede boligområder som et verktøy for å belyse
situasjon i Oslo og hvilke effekter sosial bærekraft og
blandede byer kan ha.
SprogNorsk
Udgivelsesdato26 sep. 2022
Antal sider64
ID: 488242385