Boligejerskabsmodeller

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Bolette Helms Skieller
  • Anders Præst Andersen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette afgangsprojekt tager udgangspunkt i den seneste tids debat i medierne om forskellige boligejerskabsmodeller. I særdeleshed har medierne belyst forskellene mellem modellerne og anført, at ejerboliger ofte er den mest økonomiske fordelagtige boligejerskabsmodel på boligmarkedet. Projektet indledes med en analyse af de forskellige ejerskabsmodeller, der fi ndes på det danske boligmarked. De syv eksisterende ejerskabsmodeller beskrives med fokus på økonomi, juridiske forhold og organisationsforhold. Afdækning sker med henblik på at sammenstille og udvælge de mest interessante ejerskabsmodeller og dermed danne et grundlag for at kunne opstille problemformuleringen. Resultatet af foranalysen viser, at ejerlejligheder i lighed med mediernes påstande er at foretrække, og at det herudover kun er anpartslejligheder og andelsboliger, som vil være interessante at underkaste en nærmere analyse. Problemanalysen indsnævres herefter til alene at omhandle de to udvalgte ejerskabsmodeller, idet det undersøges hvorfor og hvornår de to ejerskabsmodeller anvendes, samt hvilke muligheder der er for at skabe ejerboliglignende forhold i de pågældende ejerskabsmodeller. Analysen baseres på indsamlet viden og informationer fra praksis især blandt privatpraktiserende landinspektører. Projektets konklusion opstiller en række forskellige løsningsmodeller til bekræftelse af, at de to udvalgte ejerskabsmodeller kan anvendes som alternativ til ejerlejligheder i mange tilfælde. Løsningsmodellerne omfatter såvel omlægning som opdeling af ejendomme, og herigennem pointeres hvilke forhold, der er afgørende for gennemførslen af de enkelte tiltag for at skabe ejerlignende forhold for boligtagerne.
SprogDansk
Udgivelsesdato2007
Antal sider156
Udgivende institutionInstitut for samfundsudvikling og planlægning
ID: 10219565