• Gitte Marianne Sunstrup
  • Pia Lytzau Horndal
7. semester, Socialrådgiveruddannelsen, Professionsbachelor (Professionsuddannelse)
Dette projekt søger at besvare hvordan børn påvirkes af at vokse op i en familie hvor hverdagen er præget af alkoholmisbrug, samt hvilken forståelseshorisont socialrådgiveren anvender i sin praksis med målgruppen. Undersøgelser viser at, antallet af børn der lever i misbrugsprægede familier, er langt højere end de officielle tal. Mørketallene er ret markante, og det tyder hermed på at disse børn umiddelbart er svære at få gjort synlige i samfundet. Undersøgelser har ligeledes vist at denne gruppe børn har forhøjet risiko for at udvikle: adfærdsmæssige, sociale og emotionelle vanskeligheder. Forskning har vist at cirka 50 % af børnene påvirkes i en sådan grad at det følger dem langt ind i voksenlivet. Det har derfor undret os at undersøgelser ligeledes viser at støttemulighederne til disse børn, er begrænsede. Det er derfor interessant for os at undersøge hvordan børnene påvirkes, samt hvilken forståelseshorisont socialrådgiveren anvender. Vores undersøgelse viser at der tilsyneladende ikke er noget entydigt svar på hvorledes børnene påvirkes. Samtidig kan vi dog konkludere at uanset forskelligheden, så bliver de påvirket såvel følelsesmæssigt, som personligt og socialt af at vokse op i en familie præget af alkoholmisbrug. Samtidig viser vores analyse at, socialrådgiverens forståelseshorisont, ligger i tråd med den eksisterende viden på området. Derudover viser vores analyse, at socialrådgiverens forstår feltet som vanskeligt at arbejde indenfor. Hendes forståelse er at det er vanskeligt at arbejde helhedsorienteret i forhold til gruppen, ligesom arbejdsfeltet vanskeliggøres af dilemmaet mellem støtte og kontrol. Samtidig viser vores analyse at denne målgruppe på baggrund af dels deres opvækstvilkår, samt samfundets manglende fokus og italesættelse af disse børns livsvilkår, resulterer i at de krænkes i alle 3 anerkendelsessfærer.
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider70
Udgivende institutionAAU
ID: 16484477