• Sylvia Høyborg
  • Siri Hansen Urdal
4. semester, Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse) (Masteruddannelse)
Sammendrag:
Formålet med denne undesøkelsen har vært å kartlegge hvorvidt tematikken seksualitet og seksuell helse blir ivaretatt hos de innsatte i Oslo fengsel. Dette med utgangspunkt i WHOs definisjon av seksuell helse og den bio-psyko-sosiale modell. Utvalget av informanter har bestått av fem ansatte med ulik utdanningsbakgrunn. Det har blitt gjennomført fem kvalitative intervjuer som er transkribert og analysert. Undersøkelsen viser at seksualitet og seksuell helse hos de innsatte ikke er en tematikk som er prioritert. Dette med unntak av på noen få, spesifikke områder. Årsakene til dette er flere, blant annet tabu, maktforhold og opplevelse av manglende kompetanse.
SprogNorsk
Udgivelsesdato7 maj 2015
Antal sider70
ID: 211137942