• Ole Søstrup Andersen
Rapport beskriver et koncept for ændring af undervisningspraksis på uddannelsen til bygningskon-struktører. I dag er undervisningspraksis hovedsagelig baseret på en behavioristisk tilgang til læring, og jeg ønsker at ændre den til et læringsforløb der tager udgangspunkt i et konstruktivistisk læringssyn. Hovedårsagen til ønsket om at ændre undervisningspraksis er at give studerende mulighed for at gennemføre uddannelsen til bygningskonstruktør som e-læring. Hvis de studerende skal kunne gennemføre uddannelsen i et virtuelt læringsmiljø, er de studeren-des selvstændighed, samarbejdsevner og refleksionskompetencer vigtige. Projektrapporten er delt i to dele. I første del beskrives det teoretiske grundlag for det konstruktivi-stiske læringssyn, og i anden del beskrives læringskonceptet for uddannelsen til bygningskonstruk-tør i et virtuelt læringsmiljø. Teorien i rapporten er hovedsagelig baseret på tre teoretikere, og deres teorier i relation til selv-stændighed, samarbejde og refleksion. Udgangspunktet for den konstruktivistiske læringstænkning i relation til selvstændighed, er i rap-porten, er Jean Piaget’s teori om kognitiv læring. Teorien om samarbejde er baseret på Etienne Wengers forskning i praksisfællesskaber. I Arbejdet med udvikling af refleksionskompetence anvendes Ivar A. Bjørgens 10 krav til den professionelle elev. I anden del af rapporten beskrives læringskonceptet, som tager udgangspunkt i blended learning. Blended learning betyder at læringsforløbet er en blanding af face to face seminarer og perioder hvor der arbejdes i et virtuelt læringsmiljø. Deltagerne arbejder i grupper på tre til fire, og det forventes at grupperne med tiden udvikler sig til praksisfællesskaber. I de virtuelle perioder er gruppearbejdet planlagt som Computer Supported Collaborative Learning (CSCL), hvilket betyder at læringsarbejdet medieres af IKT. Til at facilitere interaktionen mellem deltagerne over internettet, har de en række forskellige IKT-værktøjer til rådighed, så som: konference til synkron og asynkron kommunikation, konference til synkron og asynkron verbal kommunikation, weblogs, virtuel portfolio mv.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider49
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 14373915