Bitcoin - et nyt medium

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Thor Larsen
4. semester, Interaktive Digitale Medier, Kandidat (Kandidatuddannelse)
I dette speciale anerkender forfatteren Bitcoin som et nyt fænomen with et paradigmeskiftende potentiale. Derfor anses der at være et hov for at studere og definere dette fænomen og indgå i en aktiv discussion om artefaktets natur. Forfatteren er motiveret i dette forehavende via en personlig engagement i de omkringliggende communities, som danner grundlag for artefaktets udvikling og dikussionen af potentielle implikationer heraf. Målet med dette speciale er at være i stand til at bidrage både med viden og i den igangværende diskurs omkring Bitcoin. To produkter kan udledes heraf. Et behov for at producere academisk viden omkring fænomenet. Ydermere søges det er publicere et informationelt produkt med den information, der bliver skabt igennem dette akademiske forhavende. Målet er således, at denne information måtte indgå i dialogen om Bitcoin for at sprede viden omkring fænomenet.
Denne proces bliver tilgået på en tematisk måde, hvor fænomenet diskuteres og analyseres i lyset af flere aspekter. Tilsammen har disse til formål at addressere hoved forskningsspørgsmålet: Hvad er Bitcoin fænomenet? Besvarelsen af dette spørgsmål kræver som sagt en bred modalitet af forskningsspørgsmål. Disse er som følger:

• What er Bitcoin?
• Hvordan kan Bitcoin anskues i et grundlæggende mediehistorisk perspektiv?
• I lyset af dette perspektiv, hvilke egenskaber og kvaliteter kommer frem ved at definere Bitcoin set et nyt medie?
• Baseret på definitionen af Bitcoin som et medie, hvordan kan et konceptuelt rammeværk blive formuleret til at forstå fænomenet
• Hvordan kan besvarelsen af disse forskningsspørgsmål være med at til bidrage til offentlig viden og kendskab til Bitcoin fænomenet

Disse forskningsspørgsmål addresseret i lyst af relevant teori, hvor hvert forskningsspørgsmål bidrager til valget heraf. De præsenterede nøgleperspektiver og teori er af Irving Fang og McLuhan, samt en række øvrige, moderne medie forskere. I arbejdet med at skabe en præliminær kendskab til Bitcoin, et udvalg af den tilgængelige forskning gennemgås sammen med det originale white paper af Satoshi Nakamoto. I besvarelsen af disse spørgsmål bliver Bitcoin defineret som både et virtuelt, interaktivt medie og et fænomen på grund af dens open source og gennemsigtige udviklingsmiljø og community. Hertil, og i kraft deraf, lader Bitcoin sig også nemt remediere, hvilket også bidrager til hvad forfatteren referer til som Bitcoin fænomenet. Igennem de definerede kvaliteter og egenskaber af Bitcoin som et medie, et økosystem skabes til at beskrive fænomenet. Forfatteren konkluderer, at Bitcoin er en del af en decentraliserings megatrend, eller i Irvings perspektiv, en syvende informationsrevolution.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato18 okt. 2015
Antal sider79
ID: 220603093