• Rasmus J. Mortensen
4. semester, Nanobioteknologi (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Det mycobakterielle ESX-3 secerneringssystem er involveret i tilegnelsen af værtens jern under en infektion med Mycobacterium tuberculosis (M.tb). Jern er en af de vigtigste virulensfaktoror for M.tb og ESX-3 er en forudsætning for mycobakteriel vækst. Proteinerne fra ESX-3 kan derfor tænkes at udgøre interessante drug targets eller nye vaccine antigener.
I dette studie er proteininteractioner anført mellem tre strukturelle proteiner fra ESX-3. Det foreslås at disse proteiner danner et membranbundet transporterkompleks, der kan været et effektivt drug target til at kontrollere bakteriel vækst.
De vacciner der i øjeblikket er i klinisk afprøvning, er baseret på immunodominante antigener, som er stærkt genkendt under en infektion. Dette studie viser betydelig beskyttende virkeevne af tre ikke-karakteriserede proteiner fra ESX-3, der ikke inducerer målelige immunresponser i inficerede dyr. Et af disse, giver højere beskyttelses niveauer end hvad der ses for andre velkendte antigener. Vaccination med denne type of 'subdominante antigener', tillader priming af nye beskyttende antigener oveni et allerede eksisterende immunsvar efter eksponering til M.tb. Det kan derfor tænkes at latent inficerede individer kan forhindres i at reaktivere til aktiv sygdom, hvis de tildeles dette antigen, hvilket fremsætter antigenet som en lovende kandidat til at udgøre backbonet i en ny generation af subunit vacciner mod M.tb.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato7 jul. 2011
Antal sider69
ID: 53363835