Biogasanlæg: udpegning af mulige placeringer

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Jes W. Joensen
  • Jesper Mølgaard
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Synopsis
Dette projekt omhandler det tiltag i Grøn Vækst aftalen, der ved en ventet planlovsændring vil forpligte
kommunerne til at inddrage placeringen af biogasanlæg i kommuneplanlægningen. I skrivende stund findes ingen anerkendte metoder til at udpege placeringer for biogasanlæg.
I denne opgave er der udarbejdet en metode der er baseret på 4 dele (problemområder). Metoden har til formål at udpege potentielle lokaliteter for placering af biogasanlæg. Metoden søger i første del, Forudsætninger, at afdække hvilke grundlæggende elementer der skal være til stede i lokalområdet,
før det anses for realistisk med et biogasanlæg. Efterfølgende Flow undersøger, hvilke dynamiske forhold der skal forefindes, for herved at sikre optimale betingelser for produktionen af biogas. Den tredje del, Bindinger, afklarer de faktorer der kan og vil have (restriktiv) indflydelse på placeringen af selve anlægget. Den sidste del af metoden omhandler den Prioritering der skal foretages i den enkelte kommune som vil placere et biogasanlæg.
Ifølge metoden kan det konkluderes, at afstanden til forsynings- og afsætningsmuligheder af produkter
i området skal afklares. Ligeledes skal der tages højde for naboer og afstanden hertil. I relation til afstandsgrænserne, er det også vigtigt at vurdere, hvad der skal anvendes af biomasse i anlægget og sammensætningen heraf. Arealbindingerne i det pågældende område skal undersøges og vurderes ift. den enkelte kommunes holdning og profil på området. Politisk opbakning til projektet er uundværlig,
ligeledes gælder interessen fra husdyrbrugene, bl.a. gennem aftaler om levering af biomasse.
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2010
Antal sider138
Udgivende institutionInstitut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet

Billeder

forside.pdf
Omslag
ID: 32737475