Biogas som forandringsagent

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Jens Askehave
  • Søren Gustav Rasmussen
4. semester, Master i Bæredygtig Omstilling (Masteruddannelse)
Dansk Landbrug styrer mod afgrunden i en forestilling om at vejen frem er større enheder, der medfører stordriftsfordele og lavere enhedsomkostninger på bekostning af at små og mellemstore landbrug. Narrativet fremført af Landbrug og Fødevarer står stærkt. Narrativet fører til affolkning af udkants Danmark, som efterlades som årstidsbestemte grøn/gule ørkener af majsmarker og afgrøder til foder og planteproduktion. En måske kommende EU-lovgivning sætter krav om en markant reduktion af drivhusgasemissionen fra landbruget, hvilket er alvorligt for dansk landbrug. Biogas er en del af løsningen, og kan danne grobund for at gøre op med Landbrug & Fødevarers narrativ, og skabe et nyt narrativ hvor de små og mellemstore landbrug danner en ny fortælling med biogas som forandringsagent.
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2016
Antal sider49
ID: 244842762