• Tine Marquard Zimmermann
4. semester, By-, Energi- og Miljøplanlægning, Kandidat (Kandidatuddannelse)
De danske kommuner overtog i forbindelse med kommunalreformen i 2007 ansvaret for den overordnede beskyttelse af naturen og biodiversiteten. En beskyttelse der til dels er styret af de lovgivningsmæssige rammer og den naturpolitiske udvikling. Men indsatsen er også styret af kommunernes ambitionsniveau og frivillighed. Ambitionsniveau fordi, at det er med til at sætte dagsorden for den danske beskyttelse og frivillighed, da beskyttelsen af biodiversiteten ikke direkte reguleres igennem den gældende lovgivning. Derfor er kommunerne naturpolitiske initiativer af afgørende betydning for den danske indsats for sikre den fremtidige biodiversitet. En del af de danske kommuner er bevidste om deres ansvar og har derfor tilsluttet sig Countdown 2010 initiativet – et initiativ der fulgte op på 2010-biodiversitetsmålene og som afhørte i 2010. Men arbejdet med biodiversiteten er ikke slut, vi er som samfund stadigvæk forpligtet til at arbejde for en beskyttelse af biodiversiteten. Dette speciale vil derfor igennem en artikel og en baggrundsrapport vurdere kommunernes naturpolitiske initiativer. Samtidig belyses EU’s indflydelse på den naturpolitiske udvikling, og kommunernes rolle i implementeringen af naturbeskyttelsen, da begge forhold har betydning for kommunernes valg af naturpolitiske initiativer.
SprogDansk
Udgivelsesdato6 jun. 2012
Antal sider80
ID: 63625287